בחרו מכונה, הפעילו את הסרטון, לחצו על "הוראות ניקוי" ועקבו אחר ההנחיות לניקוי המכונה