שלב 1

שלב 1

פתח וסגור את הידית לפליטה של הקפסולות המשומשות לתוך מכל הקפסולות המשומשות.

שלב 2

שלב 2

רוקן את המגש לאגירת טפטופים, מכל הקפסולות המשומשות, תומך הכוס, ואגן הניקוז.
מלא את מכל המים ב 100- מ"ל חומר לניקוי אבנית של Nespresso. הוסף מים עד לסימון ניקוי האבנית על מכל המים (~ 500 מ"ל).

שלב 3

שלב 3

קח את צינור ניקוי האבנית הממוקם בצד האחורי של המכונה והכנס את צינור ניקוי האבנית לתוך מחבר הקיטור של המכונה. החזירו את מיכל המים למקומו

שלב 4

שלב 4

המכונה נכנסת למצב ניקוי האבנית. התראת ניקוי האבנית מהבהבת בכתום לאורך תהליך ניקוי האבנית כולו. הלחצן (flat white) מאיר בלבן.

שלב 5

שלב 5

הנח כלי, בעל יכולת קיבול של ליטר 1 לפחות, מתחת לפתח יציאת הקפה ותחת נחיר צינור ניקוי האבנית.

שלב 6

שלב 6

לחץ על הלחצן (Flat White). החומר לניקוי אבנית זורם לחלופין דרך פתח יציאת הקפה, צינור ניקוי האבנית והמגש לאגירת טפטופים.
כאשר מחזור ניקוי האבנית מסתיים  (מכל המים מתרוקן) , הלחצן "קפה על חלב" מאיר.

שלב 7

שלב 7

רוקן את המגש לאגירת טפטופים, מכל הקפסולות המשומשות, תומך הכוס, ואגן הניקוז. שטוף ומלא את מכל המים עם מי שתיה נקיים עד למפלס המקסימום.

שלב 8

שלב 8

הרכיבו מחדש את כל החלקים.
לחץ שוב על הלחצן הלבן השטוח (Flat White).

שלב 9

שלב 9

מחזור השטיפה ממשיך דרך פתח יציאת הקפה, הצינור לניקוי אבנית והמגש לאגירת טפטופים עד לריקון מכל המים.
לאחר סיום תהליך השטיפה, המכונה נכבית. הוצא את הצינור לניקוי אבנית בעזרת הידיות או הכפתורים, ואחסן אותו.
רוקן את המגש לאגירת טפטופים ואת מכל הקפסולות המשומשות. מלא את מכל המים במי שתיה נקיים.
אזהרה: צינור ניקוי האבנית מתחמם במהלך ההפעלה. השתמש בידיות או בכפתורים כדי להימנע מכוויות אפשריות.

שלב 10

שלב 10

נקה את המכונה בעזרת מטלית לחה. סיימת לנקות את המכונה מאבנית.

  • לשלב הקודם
  • לשלב הבא
tern landscape

שנו את כיוון המסך כדי להציג סרטון זה