שלב 1

שלב 1

יש לקרוא את הוראות הבטיחות שעל אריזת החומר לניקוי האבנית
ולעיין בטבלה לאיתור תדירות השימוש.
החומר לניקוי האבנית עלול להיות מזיק.
יש להימנע ממגע עם העיניים, העור ומשטחים.
משך זמן כ15 דקות.

שלב 2

שלב 2

יש להסיר אבנית מהמכונה כשההתרעה לניקוי אבנית מהבהבת

כשהמכונה מוכנה לשימוש.

שלב 3

שלב 3

מרימים את הידית וסוגרים אותה

כדי לפלוט את הקפסולה למגירת הקפסולות המשומשות.

שלב 4

שלב 4

יש לרוקן את מגש אגן הניקוז,

בסיס אגן הניקוז ומכל הקפסולות מדי יום.

שלב 5

שלב 5

ממלאים את מכל המים במי שתייה טריים עד מחצית מפלס המכל

(בערך חצי ליטר). שופכים שקית אחת של חומר להסרת אבנית של "נספרסו" לתוך מכל המים.

שלב 6

שלב 6

מניחים כלי קיבול (לפחות ליטר אחד) מתחת לפתח יציאת הקפה.

שלב 7

שלב 7

למעבר למצב ניקוי אבנית, כשהמכונה דולקת,

לוחצים על כפתורי האספרסו, לונגו ומים חמים למשך 5 שניות.

שלב 8

שלב 8

כל שלוש הנוריות מהבהבות. ההתרעה לניקוי האבנית תישאר דולקת במשך כל תהליך ניקוי האבנית.
ליציאה ממצב ניקוי האבנית בשלב זה, לוחצים על כפתור האספרסו או הלונגו.

שלב 9

שלב 9

להתחלת תהליך ניקוי האבנית,

לוחצים על הכפתור מים חמים
וממתינים עד שהמכל מרוקן.

שלב 10

שלב 10

מרוקנים את מכל המים ושוטפים אותו.

ממלאים את המכל במי שתייה נקיים על למפלס המרבי.

שלב 11

שלב 11

כשהמכונה מוכנה חוזרים על שלבים 5 ו-8 לשטיפת המכונה.

כאשר מכל המים מתרוקן, חזור על שלבים 9 ו-10.

שלב 12

שלב 12

לאחר סיום מחזור השטיפה המכונה תיכבה אוטומטית.

שלב 13

שלב 13

מרוקנים את אגן הניקוז.

  • לשלב הקודם
  • לשלב הבא
tern landscape

שנו את כיוון המסך כדי להציג סרטון זה