שלב 1

שלב 1

פתח וסגור את ידית ההרמה לפליטה אוטומטית של הקפסולה

המשומשת לתוך מיכל הקפסולות המשומשות.

שלב 2

שלב 2

רוקן את אגן הניקוז ואת מיכל הקפסולות המשומשות. מלא את מיכל המים ב 100- מ"ל של מסיר האבנית של Nespresso וב- 500 מ"ל מים.

שלב 3

שלב 3

פתח את דלת תא האחסון של צינור ניקוי האבנית.

חבר את צינור ניקוי האבנית לחיבור הקיטור של המכונה.

שלב 4

שלב 4

המכונה עוברת למצב ניקוי אבנית.

התראת ניקוי האבנית מהבהבת בכתום למשך כל תהליך הניקוי.
כפתור האספרסו מואר בלבן.
יש למלא את מיכל המים ב500 מ"ל מים ונוזל לניקוי אבנית.

שלב 5

שלב 5

יש להניח מיכל של 1 ליטר לפחות מתחת לפתח

יציאת הקפה ומתחת לפייה של צינור ניקוי האבנית.

שלב 6

שלב 6

לחץ על כפתור האספרסו . נוזל ניקוי 

האבנית זורם לסירוגין דרך פתח יציאת 
הקפה, צינור הסרת האבנית ומגש ניקוז הטיפות.
בסיום מחזור ניקוי האבנית (מיכל המים מתרוקן), 
כפתור האספרסו מואר.

שלב 7

שלב 7

רוקן את מיכל הקפסולות המשומשות 

ואת אגן הניקוז, שטוף את מיכל המים 
ומלא אותו במי שתייה טריים עד 
למפלס מקסימום.

שלב 8

שלב 8

לחץ שוב על כפתור האספרסו. מחזור 

השטיפה נמשך דרך פתח יציאת הקפה, 
צינור הסרת האבנית ואגן הניקוז.
 עד אשר מיכל המים מתרוקן.

שלב 9

שלב 9

בסיום תהליך השטיפה, המכונה תכבה. 

הסר ואחסן את צינור הסרת האבנית. 
רוקן את אגן הניקוז ומיכל הקפסולות המשומשות.
מלא את מיכל המים במי שתייה טריים.

שלב 10

שלב 10

נקה את המכונה במטלית לחה.

תהליך הסרת האבנית מהמכונה הסתיים.

  • לשלב הקודם
  • לשלב הבא
tern landscape

שנו את כיוון המסך כדי להציג סרטון זה