שלב 1

שלב 1

להתחלת תהליך הניקוי יש לכבות את 

המכונה ולכוון את כפתור האספרסו 
למספר 4 ואת כפתור האספרסו הארוך 
למספר 1.

שלב 2

שלב 2

יש להרים את ידית הקפסולות להפיל 

קפסולה במידה ויש במכלול. יש לרוקן 
את אגן הניקוז ומיכל הקפסולות המשומשות.

שלב 3

שלב 3

יש ללחוץ על כפתור האספרסו הקצר ובמקביל להדליק את המכונה. (הנורה האמצעית תדלק בצבע כתום).

שלב 4

שלב 4

לתוך מיכל המים נשפוך את שתי שקיות נוזל ניקוי האבנית ומים.

שלב 5

שלב 5

יש להניח כוס הפוכה על משטח מחמם 

הכוסות וללחוץ על הכוס כדי להתחיל 
את תהליך הניקוי של המשטח. המשיכו 
עם הלחץ. זהירות: הכוס עלולה להתחמם.

שלב 6

שלב 6

יש לרוקן את אגן הניקוז. ולחזור על 

התהליך עד שהנורה הכתומה מפסיקה 
להבהב ונדלקת נורה ירוקה מצד ימין.

שלב 7

שלב 7

בכדי להתחיל את הפעולה יש ללחוץ על אספרסו ארוך לחיצה קצרה. לא לגעת במכונה בזמן תהליך הניקוי, בסיום הנורה הימנית והאמצעית יפסיקו להבהב והנורה השמאלית תדלק בירוק.

שלב 8

שלב 8

רוקן את אגן הניקוז ומיכל המים.

מלא את מיכל המים במים טריים.

שלב 9

שלב 9

בכדי להריץ שטיפה במכונה יש לכוון את כפתור האספרסו הארוך למספר 2 וללחוץ עליו עד שמיכל המים הנקי יתרוקן.
בנוסף, יש להניח כוס הפוכה על משטח מחמם הכוסות וללחוץ על הכוס כדי להתחיל את תהליך הניקוי של המשטח.

שלב 10

שלב 10

יש לרוקן את אגן הניקוז. ולחזור על 

התהליך עד שהנורה הכתומה מפסיקה 
להבהב ונדלקת נורה ירוקה מצד ימין.

שלב 11

שלב 11

בכדי להתחיל את הפעולה יש ללחוץ על אספרסו ארוך לחיצה קצרה.

שלב 12

שלב 12

יש לרוקן את אגן הניקוז ולנקות את המכונה עם מטלית לחה.

המכונה מוכנה לשימוש.

  • לשלב הקודם
  • לשלב הבא
tern landscape

שנו את כיוון המסך כדי להציג סרטון זה