שלב 1

שלב 1

רוקן את אגן הניקוז ואת מיכל הקפסולות המשומשות.

שלב 2

שלב 2

מלא את מיכל המים בשתי שקיות של נוזל ניקוי האבנית של נספרסו והוסף מים עד קו המקסימום.

שלב 3

שלב 3

לכניסה למצב ניקוי אבנית: וודא כי 

המכונה כבויה ומנגנון ההחלקה 
(הסליידר) סגור. לחץ על כפתור 
החליטה למשך 6 שניות - שתי 
החוגות יהבהבו לאישור.

שלב 4

שלב 4

בחוגת המתכונים, בחר באפשרות ריסטרטו, לחץ על החליטה

לאישור הבחירה. 

שלב 5

שלב 5

בחוגת הטמפרטורה, בחר רמה גבוהה לאישור או

רמה נמוכה לביטול.
לחץ על כפתור החליטה לאישור הבחירה.
נורת הריסטרטו תהבהב לאישור כניסה למצב ניקוי אבנית. 

שלב 6

שלב 6

לחץ על כפתור החליטה להתחלת תהליך ניקוי האבנית;

נוזל נקוי האבנית יזרום דרך פתח יציאת הקפה והמים החמים 
כאשר המכונה תעצר ונורת התחזוקה תהבהב, הסר ורוקן את אגן הניקוז והחזר חזרה. 

שלב 7

שלב 7

לחץ על כפתור החליטה שוב. 

המכונה תעצור כאשר מיכל המים ריק.

שלב 8

שלב 8

שטוף היטב את מיכל המים, אגן הניקוז ואת מגש הכוסות למניעת משקעים.
מלא את מיכל המים במלוא הקיבולת כ-1.2 ליטר במי שתיה.

שלב 9

שלב 9

לחץ על כפתור החליטה להתחלת 

שטיפת המכונה. שאיבת המים תחל. 
המכונה תעצר אוטומטית כאשר 
מיכל המים יתרוקן. המכונה תיכבה 
אוטומטית כאשר תהליך ניקוי האבנית 
יסתיים.

  • לשלב הקודם
  • לשלב הבא
tern landscape

שנו את כיוון המסך כדי להציג סרטון זה