שלב 1

שלב 1

פתח וסגור את הידית לפליטה אוטומטית של הקפסולה

המשומשת לתוך מיכל הקפסולות המשומשות.

שלב 2

שלב 2

רוקן את אגן הניקוז ואת מיכל 

הקפסולות המשומשות.

שלב 3

שלב 3

מלא שקית אחת של נוזל ניקוי האבנית של 

נספרסו לתוך מיכל המים. הוסף מים למיכל
עד לקו של 0.6 ליטר.

שלב 4

שלב 4

הנח מיכל של 1 ליטר לפחות מתחת לפתח

יציאת הקפה.

שלב 5

שלב 5

לכניסה למצב ניקוי אבנית, בזמן 

שהמכונה במצב דולק לחץ בו זמנית
על כפתור האספרסו והלונגו למשך 5 שניות.

שלב 6

שלב 6

שתי הנוריות יהבהבו.

שלב 7

שלב 7

לחץ על כפתור הלונגו פעם אחת והמתן 

עד שמיכל המים יתרוקן.

שלב 8

שלב 8

מלא שוב את מיכל המים בנוזל המשומש

שבמיכל הקיבולת וחזור על שלב 7.

שלב 9

שלב 9

רוקן ושטוף את מיכל המים ומלא במי שתיה.

שלב 10

שלב 10

כאשר המכונה מוכנה חזור על שלב 7

על מנת לשטוף את המכונה, 
חזור פעמיים על שלב זה.

שלב 11

שלב 11

על מנת לצאת ממצב ניקוי אבנית, לחץ

בו זמנית על כפתורי האספרסו והלונגו 
למשך 5 שניות.

  • לשלב הקודם
  • לשלב הבא
tern landscape

שנו את כיוון המסך כדי להציג סרטון זה