שלב 1

שלב 1

ניקוי אבנית: הסרת אבנית שהצטברה,

שומר על טעם הקפה ומונע נזק למכונה.
תדירות ניקוי האבנית במכונת הנספרסו 
שברשותך תלוי בכמות המים וברמת הקשיות שלהם.
בצע ניקוי אבנית כשהתראת ניקוי אבנית תופיע על
המסך, במידה ולא תבצע ניקוי אבנית המכונה תעצר
לשימוש לאחר 10 כוסות קפה. ספירת הגבלת השימוש
תופיע להתרעה על מספר השימושים שנותרו לפני עצירת
השימוש במכונה.

שלב 2

שלב 2

סובב את החוגה לאפשרות תחזוקה.

שלב 3

שלב 3

בחר ניקוי אבנית.

שלב 4

שלב 4

להשלמת הפעולה עקוב אחרי ההנחיות 

שעל גבי המסך.

שלב 5

שלב 5

הרם את ידית הקפסולות לוודא כי אין

קפסולה במכלול.

שלב 6

שלב 6

סובב את כפתור SELECT לעבור

לשלב הבא.

שלב 7

שלב 7

רוקן את מיכל הקפסולות המשומשות, 

אגן הניקוז ומיכל המים.

שלב 8

שלב 8

מלא את מיכל המים במים עד לסימון ניקוי האבנית.

הוסף לתוכו את נוזל ניקוי האבנית של נספרסו.

שלב 9

שלב 9

הנח מיכל של 1 ליטר לפחות מתחת 

לפתח יציאת הקפה וצינורית הקיטור.
לחץ על כפתור התחלה על מנת להתחיל את תהליך הניקוי.

שלב 10

שלב 10

כאשר תהליך הניקוי מסתיים יש לשפוך 

את הנוזלים שיצאו מהמכונה אל המיכל,
ממיכל הקפסולות המשומשות,מאגן הניקוז וממיכל המים.

שלב 11

שלב 11

יש לנקות את מיכל המים ולמלא אותו עם

מים נקיים עד לקו המקסימום. הנח מיכל
של אחד ליטר לפחות מתחת לפתח 
יציאת הקפה וצינורית הקיטור. לחץ על
כפתור התחלה להמשך תהליך הניקוי. 
יש לחזור על שלב זה ושלב 10 שנית.

שלב 12

שלב 12

כאשר תהליך הניקוי מסתיים, יש לרוקן 

את המים במיכל לאחסון קפסולות ואגן 
הניקוז ולמלא את מיכל המים במי שתייה.
תהליך הניקוי הסתיים.

  • לשלב הקודם
  • לשלב הבא
tern landscape

שנו את כיוון המסך כדי להציג סרטון זה